VLASCEANU CORNEL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta

Home » VLASCEANU CORNEL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) VLASCEANU CORNEL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru \”CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E MULTIFUNCTIONAL (ADMINISTRATIV, SERVICII, SEDII FIRME, SPATII PROFESIONALE, SPATII COMERCIALE), HALE P+1EP CU FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE, IMPREJMUIRE TEREN CU CABINA PAZA, TOTEM PENTRU RECLAME,ORGANIZARE DE SANTIER\”, propus a fi amplasat in judetul Constanta, municipiul Constanta, str. Nespecificata, parcela A610/4. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Constanta din municipiul Constanta, str. Unirii, nr. 23, judetul Constanta, in zilele de luni pana vineri intre orele 09:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Constanta.