Anunt public privind decizia etapei de incadrare Comuna Bivolari

Home » Anunt public privind decizia etapei de incadrare Comuna Bivolari

Anunt public privind decizia etapei de incadrare Comuna Bivolari. Comuna Bivolari, titular al proiectului: „Extindere sistem de alimentare cu apa in satele Traian si Solonet, comuna Bivolari, judetul Iasi” propus a fi amplasat in localitatile Traian si Solonet, comuna Bivolari, judetul Iasi, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Iasi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Extindere sistem de alimentare cu apa in satele Traian si Solonet, comuna Bivolari, judetul Iasi”. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Iasi din str. Calea Chisinaului, nr. 43, Municipiul Iasi, în zilele de L-J, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmis.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.