Subsemnatul Mokar Alexandru anunta obtinerea Autorizatiei de Construire nr. 3 din 13.06.2024

Home » Subsemnatul Mokar Alexandru anunta obtinerea Autorizatiei de Construire nr. 3 din 13.06.2024

In conformitate cu dispozitiile art. 233 din Legea nr 50 din 29.07.1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare. Mokar Alexandru anunta obtinerea Autorizatiei de Construire nr. 3 din 13.06.2024 pentru obiectivul \”Construire casa P+M si imprejmuire\”, in localitatea Uivar, jud Timis.