Marian Iacovenco, reprezentant al SC TYRO PRODUCT SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dâmbovița

Marian Iacovenco, reprezentant al SC TYRO PRODUCT SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului / nu se supune evaluăarii adecvate / nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului „Reparații hală industrială, schimbare funcțiune, compartimentări interioare, fără modificare POT, CUT și regim de înălțime, amenajări incintă”, propus a se realiza în Comuna Poiana, Sat Poiana, Strada DS 158/1, numărul 131 F, județ Dâmbovița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, Nr.1, Județul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-16:00, precum și la următoarea adresă de internet: https://apmdb.anpm.ro/
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.