SANDU SORIN anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL

Home » SANDU SORIN anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL

SANDU SORIN, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect.3, Str. Rodul Pamantului, nr. 2, bl.P1, sc.B, et.1, ap.23; beneficiar al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, situat in Jud. Ilfov, Com. Berceni, T7, P120/3 lot 1 si 2; cu Nr. Cad. 68980, 68981, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.