MURESUL DRAMBAR S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM ALBA

Home » MURESUL DRAMBAR S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM ALBA

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (SC MURESUL DRAMBAR SRL) MURESUL DRAMBAR S.R.L., cu sediul in Drambar, comuna Ciugud, Calea Alba Iulia, nr. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Alba sub nr. J01/697/2009, CUI RO26125245, titular al proiectului, \”EXPLOATARE AGREGATE MINERALE (balast)\”, in perimetrul de exploatare \”COSLARIU TERASA\” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM ALBA in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: Fara evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul \”EXPLOATARE AGREGATE MINERALE (balast)\” propus a fi amplasat in extravilan, comuna Santimbru, jud. Alba. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ALBA din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B, in zilele de luni- joi , intre orele 9.00- 14.00 , si vineri intre orele 9.00- 13.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmab.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.