Ce este autorizația de mediu?

Autorizatie Mediu

Autorizația de mediu este un act administrativ prin care se stabilesc condițiile și parametrii de funcționare a unei activități cu posibil impact semnificativ asupra mediului. Autorizația de mediu se emite cu condiții speciale impuse titularului de activitate, iar nerespectarea acestora poate duce la suspendarea autorizației (pe perioada suspendării este interzisă desfășurarea activității). Autorizația de mediu se solicită şi se obţine atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru începerea activităţilor noi.

Desfășurarea unor activități economice ar putea dăuna mediului sau sănătății umane dacă nu sunt controlate. Din acest motiv, autorizația de mediu este un instrument-cheie pentru reducerea impactului asupra mediului al activităților din comerț și industrie și își propune facilitarea respectării cerințelor de mediu prin supravegheri continue de către autoritățile competente. Scopul acesteia este de a proteja mediul înconjurător prin stabilirea cadrului de funcționare și a obligațiilor legale. Totodată, autorizația de mediu este necesară pentru a evidenția potențialul impact al activităților desfășurate asupra mediului, dar și pentru a identifica măsurile de protecția mediului adoptate de către titularul activitătii respective.

Procedura prin care este reglementată autorizatia de mediu este stabilită prin OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, mai există o categorie a autorizației de mediu – autorizația integrata de mediu. Aceasta reprezintă un act tehnico-juridic emis de autoritățile competente, conform dispozițiilor legale în vigoare, care dă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalație, in anumite condiții care să asigure că instalația corespunde cerințelor privind prevenirea și controlul integrat al poluării. Autorizația poate fi eliberată pentru una sau mai multe instalații sau părți ale instalațiilor situate pe același amplasament și care sunt exploatate de același titular.

Categoriile de activități industriale pentru care este necesară obținerea autorizației integrate de mediu sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la OUG nr. 152/2005 , privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării.

Atenție: nu toate activitățile  au nevoie de autorizație de mediu, iar o lista a activităților ce necesită obținerea unei autorizații de mediu o găsiți în Anexa 1 a OM nr. 1798/2007.

Postează un comentariu

Adresa de email nu va fi afișată.