Category: Articole informative

Home » Articole informative
Când este obligatorie obținerea autorizației de mediu?
Post

Când este obligatorie obținerea autorizației de mediu?

Nu toți titularii de activitate sunt obligați să solicite emiterea autorizației de mediu, de aceea este important să verificați dacă activitățile desfășurate, respectiv codurile CAEN înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului se regăsesc în Anexa 1 la O.M. 1798/2007. Mare atenție când faceți această verificare, deoarece în această anexă codurile CAEN sunt cele din ediția Rev....

Acord de mediu
Post

Cum se obtine acordul de mediu?

Primul pas in vederea solicitarii si obtinerii acordului de mediu il reprezinta solicitarea la autoritatea publica locala/judeteana a certificatului de urbanism, necesar in vederea obtinerii autorizatiei de construire. In cuprinsul certificatului de urbanism, emitentul va preciza necesitatea solicitarii actelor de reglementare de la toate autoritatile competente si implicit de la autoritatea competenta pentru protectia mediului,...

Ce este acordul de mediu?
Post

Ce este acordul de mediu?

Acordul de mediu este un act administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si masurile pentru protectia mediului, ce trebuie respectate in cazul dezvoltarii unui proiect. Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice...

Vizare autorizatie de mediu
Post

Vizarea anuală a autorizației de mediu

O modificare legislativă relevantă în privința funcționării activităților cu impact asupra mediului, o reprezintă ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 19.07.2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor. Principala modificare de interes se referă la valabilitatea autorizațiilor/autorizațiilor integrate de mediu. Inițial, autorizația de mediu era valabilă 5...

Parcursul depunerii dosarului de solicitare a autorizației de mediu
Post

Parcursul depunerii dosarului de solicitare a autorizației de mediu

După depunerea dosarului, procedura de obținere a autorizației de mediu are un parcurs diferit, în funcție de activitățile care urmează a fi autorizate și anume: A) Activități noi; B) Activități existente. A) În cazul activităților noi, pentru care a fost emis acordul de mediu: – A.P.M. publică decizia de emitere a autorizației prin afișare la...

Sancțiuni prevăzute în legislație privind nerespectarea prevederilor legale
Post

Sancțiuni prevăzute în legislație privind nerespectarea prevederilor legale

Nerespectarea prevederilor legislative poate atrage după sine aplicarea unor amenzi, în funcție de situație, astfel: 1) Se sancționează cu amendă între 5.000- 10.000 lei (RON), pentru persoane fizice și între 30.000- 60.000 lei (RON), pentru persoane juridice: • neîndeplinirea obligaţiei persoanelor fizice şi juridice de solicitare şi obţinere a actelor de reglementare conform prevederilor legale,...

Documente obtinere autorizatie de mediu
Post

Acte necesare pentru obținerea autorizației de mediu

Dosarul de solicitare pentru Autorizația de Mediu trebuie să conțină minim următoarele documente: • Cerere pentru eliberarea autorizației; • Fișa de prezentare și declarație; • Dovada mediatizării intenției de realizare a activității pentru care se solicită Autorizație de Mediu; • Certificat de înregistrare al firmei (CUI); • Certificat constatator emis de ORC; • Dovada deținerii...

Etapele obtinerii autorizatiei de mediu
Post

Pașii pentru obținerea autorizației de mediu

Obținerea Autorizației de Mediu presupune o serie de pași care trebuie parcurși: 1. Obținerea certificatului constatator pentru punctul de lucru al firmei și codurile CAEN ale activităților din acel punct de lucru 2. Verificarea în Anexa 1 din OM 1798/2007 dacă respectivele coduri CAEN necesită Autorizație de Mediu 3. În cazul în care activitățile necesită Autorizație de...

Autorizatie de mediu
Post

De ce este necesară autorizația de mediu?

Autorizațiile de mediu stabilesc măsurile ce trebuie respectate și modul în care se verifică aceste măsuri, în vederea limitării impactului activității autorizate asupra mediului. În anumite cazuri chiar definite prin lege, autorizația de mediu stabilește modul de acțiune în cazul unor situații generatoare de poluare a factorilor de mediu, pentru reducerea și eliminarea impactului asupra...