Acte necesare pentru obținerea autorizației de mediu

Documente obtinere autorizatie de mediu

Dosarul de solicitare pentru Autorizația de Mediu trebuie să conțină minim următoarele documente:

• Cerere pentru eliberarea autorizației;
• Fișa de prezentare și declarație;
• Dovada mediatizării intenției de realizare a activității pentru care se solicită Autorizație de Mediu;
• Certificat de înregistrare al firmei (CUI);
• Certificat constatator emis de ORC;
• Dovada deținerii spațiului (contract de vânzare- cumpărare, închiriere, comodat, etc.);
• Planul de situație a obiectivului/ amplasamentului (plan anexă la certificatul de urbanism);
• Planul de încadrare în zonă a obiectivului (plan anexă la certificatul de urbanism);
• Procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu (dacă există acord de mediu), formularul de înregistrare însoțit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activității centrelor de reabilitare și/sau îngrijire (dacă este cazul);
• Dovada plății tarifului de parcurgere a procedurii de obținere a Autorizației de Mediu. Tariful pentru evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de mediu este de 500 lei și se poate achita prin ordin de plată sau prin mandat poștal.
• Alte documente în funcție de complexitatea activității, condițiile de amplasament, alte avize sau autorizații necesare (acord preluare ape uzate, avize ISU, autorizație de gospodărire a apelor, etc.)

Postează un comentariu

Adresa de email nu va fi afișată.