Pașii pentru obținerea autorizației de mediu

Etapele obtinerii autorizatiei de mediu

Obținerea Autorizației de Mediu presupune o serie de pași care trebuie parcurși:

1. Obținerea certificatului constatator pentru punctul de lucru al firmei și codurile CAEN ale activităților din acel punct de lucru
2. Verificarea în Anexa 1 din OM 1798/2007 dacă respectivele coduri CAEN necesită Autorizație de Mediu
3. În cazul în care activitățile necesită Autorizație de Mediu, se parcurg pașii depunerii dosarului de solicitare la autoritatea competentă (ANPM, APM sau Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” în cazul în care activitatea este desfășurată în perimetrul Rezervației)
4. Vizita pe amplasament în vederea verificării de către reprezentantul APM a condițiilor de desfășurare a activităților pentru care se solicită Autorizația de Mediu. Se evaluează dotările, vecinătățile, condițiile existente de mediu, etc. Acestea trebuie să corespundă cu cele prezentate în documentația depusă.
5. Dacă este o activitate nouă, după parcurgerea etapelor menționate anterior, APM publică decizia de emitere. Dacă nu există contestații, Autorizația de Mediu se poate emite în maxim 90 zile lucrătoare de la data depunerii complete a dosarului.
6. Dacă Autorizația de Mediu este solicitată pentru o activitate existentă deja, procedura poate diferi. APM poate solicita un bilanț de mediu.

Postează un comentariu

Adresa de email nu va fi afișată.