Sancțiuni prevăzute în legislație privind nerespectarea prevederilor legale

Sancțiuni prevăzute în legislație privind nerespectarea prevederilor legale

Nerespectarea prevederilor legislative poate atrage după sine aplicarea unor amenzi, în funcție de situație, astfel:

1) Se sancționează cu amendă între 5.000- 10.000 lei (RON), pentru persoane fizice și între 30.000- 60.000 lei (RON), pentru persoane juridice:

• neîndeplinirea obligaţiei persoanelor fizice şi juridice de solicitare şi obţinere a actelor de reglementare conform prevederilor legale, precum şi a acordului de import/export şi a autorizaţiilor privind organismele modificate genetic, conform prevederilor legale, în termenele stabilite de autoritate;
• obligaţia efectuării bilanţului de mediu, în procedura de obţinere a autorizaţiei de mediu şi, respectiv, a efectuării raportului de amplasament în procedura de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, conform deciziei autorităţii competente pentru protecţia mediului.

2) Se sancționează cu amendă de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice:

• neîndeplinirea obligaţiei persoanelor fizice de a funcţiona cu respectarea prevederilor autorizaţiei de mediu şi a persoanelor juridice de a funcţiona cu respectarea prevederilor autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu pentru activităţile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului;
• neîndeplinirea obligaţiei titularului de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării;
• neîndeplinirea obligaţiei persoanelor fizice şi juridice de a realiza în totalitate şi la termen măsurile impuse, în conformitate cu actele de reglementare şi prevederile legale, de persoanele împuternicite cu verificarea, inspecţia şi controlul în domeniul protecţiei mediului;

Postează un comentariu

Adresa de email nu va fi afișată.