Parcursul depunerii dosarului de solicitare a autorizației de mediu

Parcursul depunerii dosarului de solicitare a autorizației de mediu

După depunerea dosarului, procedura de obținere a autorizației de mediu are un parcurs diferit, în funcție de activitățile care urmează a fi autorizate și anume:

A) Activități noi;
B) Activități existente.

A) În cazul activităților noi, pentru care a fost emis acordul de mediu:

– A.P.M. publică decizia de emitere a autorizației prin afișare la sediul propriu și pe pagina web;
– Documentele care au stat la baza emiterii se pot consulta după programul afișat;
– Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării;
– Dacă nu sunt contestații, autorizația se emite în maxim 90 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete.

B) În cazul activităților existente:

– În termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării, autoritatea de protecția mediului întocmește îndrumarul cu problemele rezultate din analiza inițială a documentației, lista autorizațiilor/avizelor necesare emise de alte autorități, precum și necesitatea efectuării bilanțului de mediu;
– Dacă se solicită bilanț de mediu, trebuie să apelezi la persoane fizice sau juridice care sunt atestate pentru întocmirea studiilor de protecția mediului (pentru aceste tipuri de studii de protecția mediului, persoana elaboratoare trebuie să fie înscrisă în Registrul Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului, în care sunt și eu prezentă la poziția 562 😀 : Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului [actualizat 2 Mai 2019]);
– După întocmirea bilanțului de mediu și a raportului cu concluziile bilanțului și cu recomandările pentru elementele programului pentru conformare, trebuie să le prezinți la APM;
– Se organizează dezbaterea publică și se supune acesteia raportul la bilanțul de mediu (B.M.);
– După dezbaterea publică, va trebui susținută documentația în fața Comisiei de analiză tehnică (C.A.T.);
– Comisia analizează raportul la B.M. și concluziile dezbaterii publice și stabilește dacă emite autorizația cu/ fără program de conformare.

B.1) Emiterea autorizației de mediu fără program de conformare:

– APM întocmește decizia de emitere a autorizației;
– APM face publică decizia de emitere a autorizației prin afișare la sediu și pe pagina web;
– Documentele pot fi consultate pe baza programului afișat.
– Dacă în termen de 30 zile lucrătoare de la afișarea deciziei de emitere nu se înregistrează contestații, autoritatea competentă emite autorizația de mediu.

B.2) Emiterea autorizației de mediu cu program de conformare:

– În termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizației de mediu, va trebui să prezinți la APM proiectul programului de conformare;
– În urma analizei proiectul programului pentru conformare, APM îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia, cu eventuale propuneri ale autorităților consultate.
– După acceptarea programului de conformare, trebuie să depui programul de conformare (forma finală), fișa de prezentare și declarația completată cu instrucțiuni de întreținere și exploatare a instalațiilor de depoluare;
– APM face publică decizia de emitere a autorizației prin afișare la sediu și pe pagina web;
– Documentele pot fi consultate pe baza programului afișat;
– Dacă în termen de 30 zile lucrătoare de la afișarea deciziei de emitere nu se înregistrează contestații, autoritatea competentă emite autorizația de mediu.

Postează un comentariu

Adresa de email nu va fi afișată.